test
  • Tiếng Việt
  • English
  • 中文 (中国)

“Cùng nhau, chúng tôi kiến tạo nên những dự án đẳng cấp quốc tế và vươn ra tầm khu vực”

Ông TRẦN KIM LONG

Tổng Giám đốc F.D.C

HÀNH TRÌNH F.D.C

Năm hoạt động

FDCers

Dự án

Dự án

FDCers

Doanh thu (năm 2017)

Doanh thu (năm 2017)

“ Tại F.D.C, chúng tôi luôn tin rằng con người chính là chìa khóa cho sự phát triển bền vững.”

TÀI LIỆU

ẤN PHẨM

FDC INSIDER

CHỨNG NHẬN

WordPress Image Lightbox